Workshops & Events

Upcoming workshops & Events

Workshop:   Basic Counselling Skills for Helping Professionals

(For Teachers, HR professionals, Doctors, Persons working with NGOs, etc.)

 (26 Sep. - 30 Sep)

Duration: 5 Full day from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 26th Sep to 30th Sep 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote, Dr. Savita Apte, Pratima Naik
Fees: Rs. 12000/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

मानसशास्त्र आणि अध्यात्म - अभ्यासगट (28 Sep.)

Where?: @IPH Pune
When? : 28th Sep 2018, 6 pm to 8 pm
Faculty: Dr. Anand Nadkarni
Contact: 020-25474705, 06 for registrations

Workshop: ABCD of REBT (13, 14 Oct)

Duration: 2 Full days from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 13th and 14th Oct 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 3500/-
Contact: Prachi Barve -  7588098058  for registrations

 

शुभंकर : पापण्यांमागचे पाणी आणि आभाळाएवढं मन

जगामध्ये रहाणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे …

आय.पी.एच.पुणेसाठी भावी स्वयंसेवक

आय.पी.एच. अर्थात इन्स्टिटयूट फॉर सायकॉलॉजिकल हेल्थ …

मनआरोग्य क्षेत्रातील प्रभावी युती : ठाणे आणि पुणे

संस्था उभारणीच्या कामाला लागून बत्तीस वर्षांचा …