Workshops & Events

Upcoming workshops & Events

Workshop: ABCD of REBT (2, 3 June)

Duration: 2 Full days from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 2nd and 3rd June 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 3500/-
Contact: Prachi Barve -  7588098058  for registrations

Workshop:   REBT & CBT for mental health professionals (20-24 June)

Duration: 5 Full day from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 20th June to 24th June 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 18000/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

Workshop:   REBT with Children & Adolescents - (only for mental health professionals (12-15 July)

Duration: 4 Full day from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 12th July to 15th July 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 12000/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

Workshop:  Password Anandacha(पासवर्ड आनंदाचा) (21-22 July)

Duration: 2 Full day from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 21st July to 22nd July 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 3000/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

Workshop:  Internship in CBT & REBT

Duration: 60 hours training
Where?: @IPH Pune
When? : Starting from 1st August 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 24000/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

अभ्यासगट : अध्यात्म आणि मानसशास्त्र by Dr. Anand Nadkarni (13 June)

Duration: 6 p.m. to 8.30 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 13 June 2018
Faculty: Dr. Anand Nadkarni

 

 

शुभंकर : पापण्यांमागचे पाणी आणि आभाळाएवढं मन

जगामध्ये रहाणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे …

आय.पी.एच.पुणेसाठी भावी स्वयंसेवकांची बैठक

आय.पी.एच. अर्थात इन्स्टिटयूट फॉर सायकॉलॉजिकल हेल्थ …

मनआरोग्य क्षेत्रातील प्रभावी युती : ठाणे आणि पुणे

संस्था उभारणीच्या कामाला लागून बत्तीस वर्षांचा …