Workshops & Events

Upcoming workshops & Events

Workshop:  Password Anandacha(पासवर्ड आनंदाचा) (21-22 July)

Duration: 2 Full day from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 21st July to 22nd July 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 3000/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

Workshop: ABCD of REBT (11, 12 Aug)

Duration: 2 Full days from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 11th and 12th Aug 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 3500/-
Contact: Prachi Barve -  7588098058  for registrations

Workshop:  Marriage Workshop - लग्नाविषयी बोलू काही (19 August)

Duration: One day workshop from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 19th August 2018
Faculty: Ms. Vandana Kulkarni & Dr. Kamaljit Singh
Fees: Rs. 2500/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

Workshop:   REBT & CBT for mental health professionals (29 Aug - 2 Sept)

Duration: 5 Full day from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 29th Aug to 2nd Sep 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 18000/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

Workshop:   Anger Management (8th Sep.)

Duration: 3 hours, from 5 p.m. to 8.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 8th Sep 2018 (Saturday)
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 600/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

Workshop:  आळसा आळसा तुला घालवू तरी कसा? (9th Sep.)

Duration: 1 day  from 1 p.m. to 7.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 9th Sep 2018 (Sunday)
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 1300/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

Workshop:   Basic Counselling Skills (26 Sep. - 30 Sep)

Duration: 5 Full day from 10 a.m. to 5.00 p.m.
Where?: @IPH Pune
When? : 26th Sep to 30th Sep 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 12000/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

Workshop:  Internship in CBT & REBT (From 1st Oct.2018)

Duration: 60 hours training
Where?: @IPH Pune
When? : Starting from 1st October 2018
Faculty: Dr. Sukhada Chimote
Fees: Rs. 24000/-
Contact:   Prachi Barve - 7588098058 for registrations

 

शुभंकर : पापण्यांमागचे पाणी आणि आभाळाएवढं मन

जगामध्ये रहाणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे …

आय.पी.एच.पुणेसाठी भावी स्वयंसेवक

आय.पी.एच. अर्थात इन्स्टिटयूट फॉर सायकॉलॉजिकल हेल्थ …

मनआरोग्य क्षेत्रातील प्रभावी युती : ठाणे आणि पुणे

संस्था उभारणीच्या कामाला लागून बत्तीस वर्षांचा …